Thứ Ba, 2 tháng 4, 2013

Bãi đá di tích hầu thào

Hầu thào di tích có xưa nay
Nét vẽ dãi dầu bãi đá đây
Người Việt cổ xưa ghi dấu tích
Chứng minh khẳng định nước non này.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét