Thứ Ba, 2 tháng 4, 2013

Đồi A1

Lên đồi A1 hôm nay
Lòng lại gợi nhớ đắng cay căm hờn
Thắp hương lên mộ đền ơn
Những người đồng đội còn chôn nơi này
Cúi đầu thắp nén hương bay
Tạc ghi nỗi nhớ lòng này chi ân.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét