Thứ Ba, 2 tháng 4, 2013

Thăm Bái Đính - Tràng An

Bái Đính danh lam đứng dười trời
Người về trẩy hội khắp muôn nơi
Tự hào quần thể Tràng An "mới"
Du lịch tâm linh - Thỏa ý người...


0 nhận xét:

Đăng nhận xét