Thứ Ba, 2 tháng 4, 2013

Đi Hạ Long

Một chuyến chơi xa hội cụ già
Hạ Long vùng vịnh tựa tiên sa
Vào động thiên cung ôi đẹp quá
Thiên nhiên ban tặng Việt Nam ta.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét