Thứ Hai, 1 tháng 4, 2013

Niềm vui tuổi 70

Thấm thoát thế mà đã bảy mươi
Tuổi già, chân mỏi vẫn vui tươi
Cơm ăn hai bát nghe chưa chán
Rượu uống một ly chửa muốn thôi
Sáng dậy giúp bà làm mọi việc
Chiều tà vào án đọc thơ chơi
Niềm vui nho nhỏ niềm vui tuổi
Con cháu bên ông phấn khởi rồi.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét